1. Üldsätted

1.1 Veebikeskkonna www.taavimerisalu.ee (edaspidi taavimerisalu.ee) leheküljelt teenuse tellimisega nõustud automaatselt kasutajatingimustega.

1.2 Taavimerisalu.ee’l on õigus muuta käesolevaid kasutajatingimusi, seega palun kontrollida neid regulaarselt. Teiepoolne taavimerisalu.ee teenuste jätkuv kasutamine loetakse nõusolekuks ka muudetud kasutajatingimustega.

2. Autoriõigused

2.1 Taavimerisalu.ee lehel olevad materjalid (pildid, kujundus, videod, artiklid jm) kuuluvad kõik veebilehe haldajale või vastavale litsentsiandjale. Te ei või kodulehel olevaid andmeid kopeerida, reprodutseerida, avaldada ega muul viisil kasutada, välja arvatud isiklikul mitteärilisel eesmärgil.

2.2 Veebilehe taavimerisalu.ee materjalide kasutamine on kooskõlas ainult veebihalduriga.

2.3 Tellitud kavade jms avaldamine, jagamine või kolmandale isikule näitamine on keelatud.

3. Materjalide refereerimine

3.1 Mistahes meedias, paberkandjatel, raadios, televisioonis jms materjalide refereerimisel tuleb avaldatud refereeringule lisada lisaks allika nimele ja autorile ka originaalartikli URL.

3.2 Iga refereeringut peab alustama: “Personaaltreener Taavi Merisalu on kirjutanud kodulehel www.taavimerisalu.ee”.

4. Kolmandate osapoolte materjalid ja teenused.

4.1 Taavimerisalu.ee ei vastuta avaldatava info sisu, materjali ja teenuse eest, kui seda on teinud keegi kolmas isik. Kolmas isik koostab ja hoiab korras avaldatavat materjali ning vastutab ise selle sisu, samuti ka pakutavate teenuste eest. Samuti ei ole taavimerisalu.ee vastutav otsese ega kaudse kahju eest, mis kasutajale seoses taavimerisalu.ee portaalis avaldatava informatsiooni lugemisega või pakutavate teenuste kasutamisega osaks võib saada.

5. Üldine

5.1 Iga teenuse tellija on vastutav ise oma tervise eest.